Com hem de reaccionar davant d'un pare empipat? #29

Com hem de reaccionar davant d'un pare empipat? #29